شنبه ۱۳۸۶/۱۱/۱۳

فرمول محاسبه اقساط بانک

 

 

................سر كلاس درس اقتصاد مهندسي بوديم كه استاد آقاي دكتر غلامرضا سلطاني بحث رياضات مالي را شروع كرد و به فرمول هاي بازپرداخت رسيد ؛ استاد فرمودند كه فرمولهاي بازپرداخت كه در بانكها لحاظ مي شود اشتباه است و استناد علمي ندارد و براحتي اين موضوع را اثبات كرد و نتيجه گرفت كه اين فرمول متداول در بانكها حتي به ضرر بانكهاست اما هرچه ما مي گوييم كه اشتباه است باز هم آنها كار خودشان را مي كنند .

كدام فرمول درست است ؟ و كدام فرمول غلط است ؟؟؟

فرمول متداول به صورت زير بوده است  :

 

       

   ۲۴۰۰  / ( (مدت + ۱ )* بهره )* مبلغ وام = سودکل دوره

            

 مدت بازپرداخت  / (مبلغ وام + سودکل دوره )= قسط ماهیانه

 

 

 

 

كه در آن مدت برحسب ماه و بهره بدون درصد لحاظ مي شود .

اما فرمول جديد كه در واقع فرمول صحيح بازپرداخت اقساط نام دارد و در مبحث رياضيات مالي نيز براحتي اثبات مي شود به قرار زير است :

                                                                                                                                                                                                      y = ( r/12) * C*(1+r/12) n / (1+r/12) _1

   

 

 

 

 

 

 

 

 y = قسط ماهيانه  r = نرخ بهره به درصد  C = مبلغ وام  n = دوره بازپرداخت به ماه

 

 

در اين فرمول بهره برحسب درصد (12% يا 12/0) و مدت برحسب ماه مي باشد

اما ببينيم تفاوت اين دو فرمول در چيست و آيا  با اعمال نمودن فرمول اول كه فرمول نادرستي بوده بانكها متضرر مي شدند يا وام گيرندگان ؟؟

اگر وامي 50 ميليون ريالي را با بهره 12% و بازپرداخت 60 ماهه دريافت كنيم قسط ماهيانه آن از فرمول اول 1087500 ريال و از فرمول دوم 1112222 ريال خواهد بود . يعني مبلغ صحيح قسط ماهيانه چنين وامي     1112222 ريال  بوده كه بانكها به ازاي هرقسط اين وام 24722 ريال ضرر مي دادند  ودرمجموع ضرر كل وام طي اين دوره 1483343 ريال بوده است ......................                                                         

 

نوشته شده توسط pourtaher در 14:38 |  لینک ثابت   •